Yhteystiedot

Nyman & Co Oy Ab
Piispankatu 28
06100 Porvoo

Historia

Oskar Lindqvist perusti yrityksen vuonna 1956 ja ensimmäinen toiminimi oli Porvoon Uusi Hautaustoimisto.Porvoon Uusi Hautaustoimisto oli ensimmäinen hautaustoimisto Porvoossa mikä tarjosi kattavaa hautausalan palvelua, eikä ainoastaan ruumisarkkuja.

Myöhemmin yrityksen nimi vaihtui Hautaustoimisto O.Lindqvistiksi ja laajeni myös Loviisaan.Loviisan toimipisteestä on tosin sittemin luovuttu.

Oskar Lindqvistin siirryttyä eläkkeelle toimintaa jatkoi hänen tyttärensä Anne-May Nyman.

Vuonna 1991 toimintaan tuli mukaan Oskar Lindqvistin vävy Leif Nyman ja yrityksen nimi vaihtui Hautaustoimisto Nyman & Co Oy:ksi

Tänä päivänä yli 60 vuotista yritystä johtaa Leif ja Anne-May Nymanin poika Filip. Leif Nyman on myös edellen toiminnassa mukana.

Yrityksen toiminta noudattaa edelleen perustajansa periaatteita ja tarjoaa luotettavaa ja hienotunteista palvelua kaikissa hautaukseen liityvissä seikoissa.

 

 

Oskar Lindqvist grundade företaget år 1956 och verksamheten startade under namnet Borgå Nya Begravningsbyrå.Företaget var den första begravningsbyrån som tillhandade full begravningsbyråservice, inte endast kistförsäljning.

Senare ändrades bolagets namn till Begravningsbyrå O.Lindqvist och under en tidsperiod fanns även en filial i Lovisa, vilken dock senare såldes.

Då Oskar Lindqvist pensionerade sig 1989 övertog hans dotter Anne-May Nyman verksamheten.

År 1991 Inträdde Oskars svärson Leif Nyman som delägare i bolaget och verksamheten fortsatte under namnet Begravningsbyrå Nyman & Co Ab.

Då företaget idag varit verksamt drygt 60 år leds det av Anne-May och Leif Nymans son Filip. Även Leif Nyman är fortfarande med i bolagets verksamhet

Företaget tillämpar idag fortsättningsvis Oskar Lindqvist principer och erbjuder tillförlitlig och finkänslig service.