Din närståendes sista resa

Begravningar är alltid personliga. Vi hjälper dig att arrangera en sådan som passar just din närstående. Genom oss finner du vackra kistor och urnor, värdiga transporter, kompetent genomförda bouppteckningar samt andra begravningstjänster.

Vi betjänar dig på finska och svenska på våra kontor vid Fredsgatan 16 och Biskopsgatan 28.

Arkun kantajat.

Allt som behövs för
den sista resan

Du kan i lugn och ro bekanta dig med vårt utbud av varor och tjänster, vi svarar på dina frågor och hjälper dig med dina val. Om du funderar över begravningens kostnader kan du pröva vår onlinetjänst för att få en prisuppfattning. I vårt stora sortiment hittar du produkter i olika prisklasser. Begravningen bekostas av den avlidnes dödsbo. Du får ett klart kostnadsförslag och orderbekräftelse, där du enkelt ser priser för varor och tjänster.

Hjälplista
vid
närståendes
bortgång

Vad man ska göra när en anhörig dör hemma?

Sorgflaggning

Meddela om dödsfallet

Begravningstillstånd

Vad händer härnäst?

Dödsattest

Planera begravningen online

1.

Börja planera begravningen i appen när det passar dig.

2.

Du får omedelbart en preliminär prisuppskattning och en plan för begravningsarrangemangen. Detta förpliktar dig inte att beställa en tjänst från oss.

3.

Det lokala familjeföretaget kommer snart att kontakta dig och gå igenom planen med dig.

4.

Du får ett detaljerat erbjudande för det paket du önskar.

5.

Efter att du accepterat erbjudandet tar vi hand om begravningsarrangemangen som du önskar.