Bouppteckning

Vid bouppteckningen klargörs den avlidnes tillgångar och skulder samt arvingar och testamentstagare för att möjliggöra fördelning av arvet.

Bouppteckningar med yrkesskicklighet

Att upprätta en bouppteckning är en nödvändig del av att lägga den avlidne till vila. Eftersom det är en lagstadgad redogörelse, är det klokt att utnyttja yrkesskicklighet och erfarenhet vid utförandet. Genom oss kan du beställa en bouppteckning på två språk, både finska och svenska.

Enligt lag måste bouppteckningen utföras inom tre månader efter dödsfallet. Vanligtvis betalas bouppteckningen från dödsboets medel före arvskiftet.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en skattedeklaration som ligger till grund för beräkningen av arvsskatt. Den är alltså en redogörelse för den avlidnes tillgångar och skulder. I den antecknas alla personer som har rätt att få något från kvarlåtenskapen. Bouppteckningen är en samling juridiska dokument som fungerar som underlag för framtida åtgärder i dödsboet, såsom boets utredning och arvsskifte.

Planera begravningen online

1.

Börja planera begravningen i appen när det passar dig.

2.

Du får omedelbart en preliminär prisuppskattning och en plan för begravningsarrangemangen. Detta förpliktar dig inte att beställa en tjänst från oss.

3.

Det lokala familjeföretaget kommer snart att kontakta dig och gå igenom planen med dig.

4.

Du får ett detaljerat erbjudande för det paket du önskar.

5.

Efter att du accepterat erbjudandet tar vi hand om begravningsarrangemangen som du önskar.